Kiev
HYATT REGENCY HOTEL

2005

Architects AYSEL CONST.
Contractor AYSEL CONST.
OwnerHYATT REGENCY
CategoryHospitality